sabato 10 aprile 2010

در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنم مگر احمدی نژاد برکنار شده باشد

در اخبار خواندم که نمایندگان مجلس از برگزاری انتخابات شوراها در پائیز خبر داده اند فکر میکنم دعوت به شرکت درهر انتخاباتی قبل از اینکه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری روشن شود توهینی است به تمام رأی دهنده ها و معترضین به نتیجه تقلبی آن و شهیدانی که در این راه جان خود را فدا کردند و زندانیانی که هنوز در دستان کودتاگران گرفتارند

Nessun commento:

Posta un commento