sabato 23 novembre 2013

! خداوندا میر حسین و همسرش و مهدی کروبی رو آزاد کن ثواب داره


! خداوندا میر حسین و همسرش و مهدی کروبی رو آزاد کن ثواب داره 
حاکمان خود را جای خدا گذاشته و می خواهند ثابت کنند که «نظر خودشان» درست بوده و فصل الخطاب، و هر کسی که مقابل آن نظر برخاسته و ایستاده است، «باغی» است و تا از «بغی» خود بر نگردد و «توبه» نکند، شایسته مقام «عفو» نمی شود. تمام این آوازهایی که به انحای مختلف در روزهای اخیر از حلقوم ها و تریبون های مختلف بیرون آمده است، تجلی ای از آن «طلب عفو» است. شنیدن این «یک کلمه» راه فرجی برای تشفی قلوب بیماری است که تنها با شکستن مقاومت در برابرشان خشنود میشوند. اما اشتباه کرده اند، چون راه فرجی برای شان نیست: آن «یک کلمه» را نخواهند شنید....

martedì 10 settembre 2013

نتیجه گذشت احمدی نژاد و یارانش از روی ایران


کسی هست که به اختلاسهای این هشت سال رسیدگی کند و حق این مردم مظلوم را از این عوام فریب ها بگیرد 

martedì 27 agosto 2013

احمدی نژاد برای خود و کابینه اش کشتی میخرد


بعد از درهم نوردیدن تمامی خاک ایران در هشت سال قبل حالا نوبت دریاها رسید 

martedì 30 luglio 2013

شمارش معکوس خروج احمدی نژاد از صحنه سیاست ایران منهای 5 روز (احمدی بای بای )امروز چهارشنبه 9 مرداد هزار و سیصد و نود و دو 

گلایه دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران در ملاقات با رهبری در معرفی و مجازات نشدن آمران حمله به کوی دانشگاه

در ملاقاتی که بین دانشجویان و رهبری انجام گرفت دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران ،  اینجنین سئوال خود را از رهبری مطرح میکند که چرا آمران به مردم معرفی نشده اند و تنها کسانیکه تنبیه شدند در میان دانشجویان بیگناه بودند قسمتی از صحبتهای او را با هم مرور میکنیم 

تهاجم به کوی دانشگاه تهران در سالهای ۷۸ و ۸۸ وقایع دردناکی است که بارها و بارها شرح آن رفته، ظلمی که دل رهبری را خون کرد تا از آن تعبیر به جنایت کنند. اما علیرغم اعلام صدور احکام قضایی و رسیدگی به این دو پرونده، یک سوال همچنان در ذهن دانشجویان باقی مانده، و آن اینکه چرا هنوز عاملان اصلی تعدی به حریم دانشجویان و جوانان که با ظلم آشکار، حرمت لباس خدمت به نظام را هتک کردند به مردم معرفی نگردیده اند؟!
ما از تاکیدات جنابعالی بر پیگیری حادثه کوی دانشگاه آگاهیم. حتما شما هم میدانید که تنها نتیجه این پرونده محکومیت شماری از دانشجویان بوده است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 


domenica 30 giugno 2013

بهار مصری و پیروزی زود رس

چه درسی از آن میتوان گرفت