domenica 13 marzo 2011

چهارشنبه سوری سبز - سه شنبه 24 اسفند -فقط 2 روز مانده


چهارشنبه سوری امسال مصادف شده با سه شنبه اعتراضی 24 اسفند و از این بابت شور تازه ای به جنبش دمیده است ، سبزها قرار گذاشته اند که از ساعت 4 به بعد بصورت پراکنده در محلات خودشان بیرون بیایند و حرکت اعتراضی سه شنبه را تا پاسی از شب به چهارشنبه سوری گره بزنند ، عده ای دیگر از دوستان و فعالان پیشنهاد داده اند که این حرکت را تا 5 روز ادامه دهیم .. .شروع کنیم به اطلاع رسانی مخصوصا" در خارج نت و اگر هم نمیتوانیم با فیس بوک با یک اسم مستعار و یک ایمیل جدید جی میل براحتی اکانت جدیدی بار کنیم

درود برشما ما پیروزیم چون حق با ماست


Nessun commento:

Posta un commento