mercoledì 6 luglio 2011

آیا میرحسین و همسرش در اعتصاب غذا هستند ؟


بعد از اینکه صحبت های مادر خانم دکتر رهنورد رو خوندم((" دفعه آخر متوجه رنگ پریدگی و لاغری شدید و ناگهانی دختر و دامادم شدم. و این از نظر من که مادر هستم پنهان نبود. من نمیدانم واقعا بر آنها چه گذشته است. البته خودشان برای اینکه ناراحتی ما را دیدند و خواستند من را از نگرانی در آورند گفتند گاهی روزه می گیرند. اما بی شک دلیلش این نمی تواند باشد و تغییر ناگهانی ظاهری آنها و رنگ کاهی پوست و از دست دادن وزنشان به شدت نگران کننده است....")) که از وضعیت بد جسمی میرحسین و دخترش حکایت داشت و اینکه آنها گفته اند که بعضی مواقع روزه میگیرند با این فکر افتادم که به احتمال زیاد میرحسین و همسرش در اعتصاب غذا بسر میبرند.خیلی نگرانم
   

Nessun commento:

Posta un commento