lunedì 26 settembre 2011

هدیه ۵۰ میلیاردی خامنه‌ای به مسجد جمکران...صاحبان اصلی این پولها اینها هستند

چرا این ثروت ملی را بین  صاحبان اصلی اش تقسیم نمیکنیم

از این عکسها هزاران هست اما اگر چشم بینایی باشد یکی اش هم بس است  

Nessun commento:

Posta un commento