martedì 30 luglio 2013

گلایه دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران در ملاقات با رهبری در معرفی و مجازات نشدن آمران حمله به کوی دانشگاه

در ملاقاتی که بین دانشجویان و رهبری انجام گرفت دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران ،  اینجنین سئوال خود را از رهبری مطرح میکند که چرا آمران به مردم معرفی نشده اند و تنها کسانیکه تنبیه شدند در میان دانشجویان بیگناه بودند قسمتی از صحبتهای او را با هم مرور میکنیم 

تهاجم به کوی دانشگاه تهران در سالهای ۷۸ و ۸۸ وقایع دردناکی است که بارها و بارها شرح آن رفته، ظلمی که دل رهبری را خون کرد تا از آن تعبیر به جنایت کنند. اما علیرغم اعلام صدور احکام قضایی و رسیدگی به این دو پرونده، یک سوال همچنان در ذهن دانشجویان باقی مانده، و آن اینکه چرا هنوز عاملان اصلی تعدی به حریم دانشجویان و جوانان که با ظلم آشکار، حرمت لباس خدمت به نظام را هتک کردند به مردم معرفی نگردیده اند؟!
ما از تاکیدات جنابعالی بر پیگیری حادثه کوی دانشگاه آگاهیم. حتما شما هم میدانید که تنها نتیجه این پرونده محکومیت شماری از دانشجویان بوده است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 


Nessun commento:

Posta un commento