martedì 18 maggio 2010

هیلاری کلینتون : پیش نویس قطعنامه تحریم های سازمان ملل آماده است

با وجود اینکه ایران شتابزده توافقی برای تحویل اورانیوم خودش در ازای گرفتن سوخت هسته ای با برزیل و ترکیه امضا ء نمود اما هیلاری کلینتون اعلام کرد که پیش نویس قطعنامه سازمان ملل متحد بر علیه برنامه هسته ای ایران آماده است و بزودی برای تصویب به شوارای امنیت سازمان ملل فرستاده خواهد شد . منبع خبر یاهو ایتالیا

Nessun commento:

Posta un commento