martedì 17 maggio 2011

دومین اعتصاب دانشجوی امسال در دومین سالگرد شهادت کیانوش آسا - روز سوم خرداد

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با انتشار بیانیه ای به تعطیلی کلاس های درس این دانشگاه در دومین سالگرد شهادت کیانوش آسا، فراخوان دادند. به گزارش دانشجونیوز در بیانیه "دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت" ضمن بزرگداشت یاد کیانوش آسا آمده است: "در روز سوم خرداد ماه، در کلاس های درس حاضر نمی شویم و با حضور در دانشگاه و گذر از "پارک آسا" و ذکر فاتحه برای شادی روح کیانوش، یاد و خاطره کیانوش و همه شهدای جنبش سبز را زنده نگه خواهیم داشت
  ."
دانشجویان را یاری کنیم  

Nessun commento:

Posta un commento