mercoledì 8 giugno 2011

اعلام همبستگی از فراخوان اعتراض شبانه در ساعت 22 روزها 19 / 20/21 خرداد

بدینوسیله همبستگی خودم را از فراخوان بانگ شبانه  در ساعت 22 روزهای 19/20/ و 21 خرداد اعلام میدارم و از تمامی دوستان وبلاگ نویس درخواست میکنم این فراخوان را اطلاع رسانی کنند / اهمیت این فریادها به اندازه راهپیمایی روز 22 خرداد هست .اندکی صبر و استقامت سحر نزدیک است 

Nessun commento:

Posta un commento