domenica 12 giugno 2011

امروز 22 خرداد ساعت 6 تا 8 را در خانه نمانیم

اگر به هر دلیلی نمیتوانیم به مسیرهای اعلام شده برای تظاهرات برویم لااقل این دو ساعت را در خانه نمانیم و اگر شده گشتی در محله مان بزنیم برخیزیم که این درد مشترک جدا جدا درمان نمیشود.ک 

Nessun commento:

Posta un commento