giovedì 22 dicembre 2011

درگیری دسته جمعی در مجلس


بعضی از اخبار را بایست خواند ومنتظر شد که خبر آن تأیید شود در روزهای آینده مانند همین خبر اما با تجربه که دارم از این سایت باحتمال زیاد خبر درست هست و با ترکیبی که مجلس در این دوره دارد این درگیری های فیزیکی زیاد هم دور از انتظار نیستبالا و پائین احمدی نژاد
در جلسه مجلس شمرده شد!


«سلام- امروز (دیروز) مجلس متشنج شد. درهای سالن را بسته بودند و جلسه غیر علنی بود. چند وزیر دولت احضار شده بودند و برای توضیحات آمده بودند. نیمه های جلسه ناگهان صداها رفت بالا. چند ده نفر از نماینده ها درها را باز کرده و با عجله خودشان رساندند بیرون، اما بقیه ماندند و توی سر و کله هم زدند. حراست رفت داخل و از بقیه اش خبر ندارم.»

این پیام، بصورت کامل دریافت نشده است، اما بقیه اش خود به خود قابل حدس است.

دیروز مجلس جلسه غیر علنی داشته و وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرکل همکاری های اقتصادی وزارت خارجه رفته بودند تا درباره سقوط اقتصادی کشور به نمایندگان گزارش بدهند و بگویند که تحریم ها (همان قطعنامه هائی که احمدی نژاد می گفت کاغذ پاره است و تحریم هائی که رهبر فرزانه می گفت یک نعمت است، زیرا ما خودکفا می شویم و پیشرفت می کنیم!) کمر اقتصاد کشور را شکسته است. بگویند دلار از مرز 1500 تومان هم گذشت و قطع ارتباط با امارات متحده یعنی فاجعه! راه حلی پیدا کنید!

جلسه نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و ظاهرا آن پیامی که در بالا خواندید مربوط به پایان همین جلسه است. جلسه ای که در آن گفته می شود تعداد از نمایندگان در غیاب احمدی نژاد، خطاب به وزیر و مسئولان دولت که در جلسه بوده اند هرچه از دهانشان درآمده گفته اند. گفته اند: مملکت را دادیم دست یک دیوانه و همه را به.... داد. خودش بیاید مجلس و پاسخ بدهد.(درهمان ساعاتی که نمایندگان زیر و روی احمدی نژاد را در مجلس می گفتند، او در ورامین در حال سخنرانی بود و در باره وضع خوب اقتصادی می گفت: اینقدر شلوغ نکنید. به همه می رسد. آنقدر دلار و طلا در بانک داریم که به همه برسد....)

گویا علی لاریجانی که از پیش حدس می زده در جلسه چه خواهد گذشت، خود را کنار کشیده و اداره جلسه را برعهده "باهنر" گذاشته بود

Nessun commento:

Posta un commento