lunedì 1 ottobre 2012

مواظب باشیم دولت کمبود ارزش را از جیب مردم جبران نکند

بعضی ها میگویند این بالا رفتن دلار ساختگی است و دولت قصد دلالی را دارد همین مواظب باشیم

Nessun commento:

Posta un commento