domenica 17 febbraio 2013

کمپین استغفار از مقام معظم رهبری کلید خورد - آیا احمدی نژاد هم عذر خواهد خواست ؟

در این مسابقه مدعیون با استعدادی خاص در حال رقابت با همدیگر هستند یکی از نفراتی که بعد از سخنان رهبر از گروه احمدی نژاد  زود تغییر جهت داد -  نماینده قلابی مردم تهران آقای کوچکزاده است ایشان در نامه ای (لینک )  از احمدی نژاد میخواهد که به بارگاه ولی امر نایب امام زمان استغفار کند
    حال اگر احمدی نژاد استفغار نکند چه خواهد شد؟ آیا خبری پشت سر احمدی نژاد هست؟    
منتظر میمانیم تا ببینیم احمدی نژاد میگذارد که تکه تکه ازش ببرند !  یا اینکه همه تن  را باهم میخواهد بدهد زیر تیغ !یا اینکه از خودش عملی نشان خواهد داد
  میرحسین و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را آزاد کنید 

Nessun commento:

Posta un commento