giovedì 11 febbraio 2010

فراخوان برای حضور سبزها در میادین اصلی شهر تهران در ساعت 16


فراخوان برای حضور سبزها در میادین اصلی شهر تهران در ساعت 16

شبکه جنبش راه سبز (جرس): در حالی که درگیری ها در بسیاری از مراکز شهر تهران ادامه دارد، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از مردم خواسته اند تا در ساعت 16 در میادین اصلی شهر تهران تجمع کنند.

به گزارش جرس، در شهر تهران و شهرهای بزرگ همچنان بر تعداد معترضین افزوده می شود و حتی در برخی مناطق تهران پلیس و نیروهای چماق به دست بسیجی ناچار به گریز از برابر جمعیت انبوه مردم شده اند.

براساس مشاهدات خبرنگاران جرس، مقاومت مردمی بسیار بالاست و این موضوع باعث عجز نیروهای سرکوبگر شده است.

بسیاری از مردم از همدیگر را به ادامه اعتراضات در امشب دعوت می کنند.

گفتنی است سی و یک سال پیش در چنین روزی مردم توانستند حکومت استبدادی - سلطنتی پهلوی را سرنگون کنند.


Nessun commento:

Posta un commento