sabato 12 giugno 2010

فریاد الله اکبر امشب ساعت 10 شب برای جشن پیروزی امروز

باوجود لشکر کشی رژیم و پرکردن خیابانها از مزدوران بسیجی و نیروی انتظامی بازهم مردم و دانشجویان نشان دادند که دیگر ترسی از لشکر کشی رژیم ندارند و همچنین با هوش و ذکاوت خود قادرند که حضورشان را باکمترین هزینه نشان بدهند دست همه تان درد نکند .

Nessun commento:

Posta un commento