lunedì 14 febbraio 2011

این روز تاریخی رو از دست ندیم برخیزیم و در خانه نمانیم

دوستان و هم میهنان عزیز فرصت تاریخی هست که هر کس که میتواند دین خودش را ادا کند، برخیزیم و برویم بیرون اگر هم در مسیر ها نمیرویم لااقل در خانه نمانیم

Nessun commento:

Posta un commento