domenica 27 febbraio 2011

خبرها را در یک جمله کوتاه، حتی یک کلمه، در اماکن عمومی بنویسید

شورای همآهنگی راه سبز امید: سه شنبه 10 اسفند: یا حسین میر حسین- یا مهدی، شیخ مهدی. از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و در شهرستان به سمت میادین اصلی


Nessun commento:

Posta un commento