giovedì 3 maggio 2012

اجازه ایجاد تفرقه بینمان را نخواهیم داد - انتخابات تا آزادی زندانیان وشرایط عادلانه تحریم است

اینروزها درخواست مهدی خزعلی از مردم برای شرکت درانتخابات به بحثی در بین فعالان مبدل گشته است و هر کدام دلایل خودش را میآورد برای رأی دادن یا ندادن . اما امروز در سایت مهدی خزعلی مطلبی منتشرشد که بسیار مشکوک و مغرضانه بنظر میرسد این سایت بعد از دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید(اصلی )  به تحریم انتخابات امروز بیانیه ای را از طرف شورای هماهنگی راه سبز ایران(جعلی )  منتشر میکند که در آن مردم را نه تنها دعوت به شرکت در انتخابات میکند بلکه تلویحا" شورای هماهنگی راه سبز امید  را به همدستی با کشورهای خارجی متهم میکند و در جایی دیگر جنبش سبز را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میکند
بهوش باشیم و نگذاریم که به دو دسته تقسیم مان بکنند - حالا هر کسی باشد- انتخابات تا آزادی زندانیان سیاسی و ایحاد  شرایط عادلانه و حذف شورای نگهبان تحریم است 

Nessun commento:

Posta un commento