giovedì 10 maggio 2012

پیشنهادی برای بهبودی سایت بالاترین

بدون مقدمه سر اصل مطلب میروم ،سئوال این است که چکار کنیم که اثر کار گروهی ،  عده ای که با هماهنگی باهم در امور سایت تداخل میکنند و باعث ایجاد سانسور میشوند را کم کنیم ؟
 
یکی از مواردی که این گروه میتواند انجام دهد که حتی بدون رأی منفی هم باعث سانسور لینکها بشود این است که در مواقعی که لینکی بر خلاف میل این گروه ارسال میشود آنها با فرستادن پشت سرهم لینکهای جدید به خودی خود لینک مورد نظر را به صفحات بعدی میفرستند و شانس دیده شدن آن را کم میکنند
بنظر من با در نظر گرفتن تعداد محدود فرستادن  لینک  برای یک نفر در هر روز میتوان جلوی  این معضل را گرفت مثلا" هر نفر در هر روز بتواند مثلا" 5 لینک ارسال کند و در بین هر لینک هم لااقل 10 دقیقه وقت بایستی بگذارد 
خوب نتیجه این میشود که هر کسی سعی خواهد کرد لینک با کیفیت تری  بفرستد و در این 10 دقیقه میتواند به بقیه لینکها رأی بدهد یا اینکه در جایی نظری بگذارد و خلاصه در قسمتهای دیگر سایت هم فعالیت کند

مورد دیگر اینکه قرار بود که فرستادن لینکهایی که حاوی توهین و یا تمسخر دیگر ادیان باشد ممنوع شود اما متأسفانه به  این قانون در بعضی مواقع توجهی نمیشه !      

  

Nessun commento:

Posta un commento