mercoledì 8 maggio 2013

نتیجه 34 سال سوء مدیریت ، اختلاس و فساد مالی و رشوه خواری بعضی از مسئولین

 عجیب است که در این همه سال حتی یک نفر از این مسئولین خطا کار بدرستی تنبیه نشدند  که بقول خودشان بشود عبرت دیگران فقط این مردم همیشه درصحنه هستند که بایست دستشان قطع شود یا اعدام شوند 

 

Nessun commento:

Posta un commento