mercoledì 22 maggio 2013

کنایه جواد لاریجانی به احمدی نژاد : شما هنوز جوانی

یا به عبارتی دهنت بوی شیر میده  خیلی چیزها را نمیدانی ! از رد صلاحیت همزادت عصبانی نباش
 

Nessun commento:

Posta un commento