sabato 24 ottobre 2009

حمله به کروبی عزم مردم را برای تظاهرات 13 آبان راسخ تر کرد


بر گرفته از پیک نت دات کـــام

دلیل و نتیجه حمله اوباش بسیجی
به شیخ مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات
حمله دیروز چاقوکش های بسیج به شیخ مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات، که منجر به مجروح شدن وی از ناحیه پیشانی شد، بازتاب وسیعی در جامعه داشت. همانگونه که در محل نمایشگاه داشت و جمعیت وسیع حاضر در نمایشگاه با "درود بر کروبی" حمایت خود را از وی اعلام داشتند. پیرامون این واقعه، که علاوه بر تشدید خشم مردم نسبت به دولت و کودتاچی های سپاه، بی شک واکنش های وسیع حمایت از کروبی را در محافل روحانی کشور در پی خواهد داشت، می توان به نکات زیر توجه ویژه کرد:
1- از جمله دلائل این حمله که دولت و فرماندهان سپاه می دانستند به مهم ترین خبر داخلی و تا حدودی جهانی تبدیل خواهد شد، در سایه قرار دادن خبر مهم و جنجالی دیگری بود که در سه روز گذشته، در صدر خبرهای مربوط به ایران در تمام رسانه ای تصویری و مکتوب جهان قرار داشت. یعنی افشای ملاقات پنهان رئیس آژانس انرژی اتمی ایران با رئیس آژانس انرژی اتمی اسرائیل در قاهره پایتخت مصر. بموجب خبرهائی که خبرگزاری ها منتشر کرده اند دیدار در ماه سپتامبر انجام شده اما تا حالا فاش نشده بود. افشای این خبر چنان بازتابی در میان نیروهای نظامی، بویژه بدنه سپاه پاسداران و مردمی که هنوز به عمق بندبازی های احمدی نژاد و حمایت علی خامنه ای از او به دلیل همین بندبازی ها پی نبرده اند داشت، که تولید خبر جنجالی دیگری – علیرغم همه هزینه های مذهبی و اجتماعی که در بر دارد- را در دستور کار قرار دادند. بدین ترتیب خبر حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات در راس خبرها قرار گرفت و دیدار اتمی ایران و اسرائیل در قاهره به حاشیه رانده شد!
2- آنهائی که برای تولید این خبر و حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات جواز عمل دریافت داشتند، همانهائی بودند که مهدی کروبی در باره آنها دست به افشاگری زده بودو. کسانی که فجایع، آدم کشی ها و حتی تجاوز به زنان، دختران و پسران جوان دستگیر شده در تظاهرات خیابانی ضدکودتا در بازداشتگاه ها – بویژه کهریزک و زیر زمین وزارت کشور- مرتکب شده بودند. به همین دلیل، مهاجمین به کروبی، باندازه کافی انگیزه های شخصی برای انتقام گیری از کروبی داشتند که دستور حمله به وی را با جان و دل اجرا کنند و چنین نیز کردند.
3- واقعه حمله به کروبی در نمایشگاه مطبوعات و رسوائی ناشی از افشای خبر ملاقات اتمی ایران و اسرائیل در قاهره، عزم مردم را برای تکرار حضور خیابانی روز قدس را این بار در روز 13 آبان بیشتر کرد.


Nessun commento:

Posta un commento