giovedì 22 ottobre 2009

انفجار زیر زمینی در در تپه های "کتفرخون" پاکدشت

بر گرفته از پیک نت

هر خبر شما یک سیلی به صورت سانسور است

سلام- در شمال پاکدشت (حصار امیر سابق) تپه های جنگی وجود دارد که سالها است زاغه مهمات پارچین است. منطقه بزرگی که تا جنوب چشمه گالیون ادامه دارد. در میان این تپه ها منطقه ای بنام "تخت کفتر خون" وجود دارد که ماه ها است یک مته حفاری موبایل روی آن کار می کرد. آن زمین لرزه منطقه پاکدشت که سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد زلزله بوده، کار همین مته و انفجاری بود که در زیر زمین روی داد. من از بقیه اش خبری ندارم، یعنی نمی دانم آن مته در آنجا چه می کرده و انفجار چرا در زیر زمین روی داد، فقط خواستم این اطلاع را به شما بدهم تا از طریق شما به ملت اطلاع رسانی شود و این سیمای... فکر نکند می تواند مردم را خواب کند!

Nessun commento:

Posta un commento