domenica 18 ottobre 2009

پشت پرده چه خبر است؟تدارک بعد از علی خامنه ای دیده میشود؟این 3 عکس، شرح حال اوضاعی است که در حاکمیت جمهوری اسلامی جریان دارد. موسوی در کنار رهبران مجمع روحانیون مبارز و خامنه ای و احمدی نژاد در کنار فرماندهان نظامی. کفه ترازوی روحانیت و مرجعیت همچنان به سود موسوی سنگین‌تر می شود و فرماندهانی که اطراف رهبر جمع شده اند و احمدی نژاد را هدایت و اداره می کنند طالب سرعت بخشیدن به یورش به گروه اول اند. این خواست چنان شتابزده دنبال می شود که می تواند هر ناظر سیاسی اوضاع ایران را در این اندیشه فرو ببرد که مگر تدارک بعد از علی خامنه ای دیده می شود؟ بعد از خاتمی و کروبی، هاشمی و منتظری، صانعی و دستغیب حالا نوبت رسیده است به آیت الله خوئینی ها! چه کاسه ای زیر نیمکاسه است؟ قرار است اگر یک روزی مقام معظمی در کار نبود، نظامی ها بدون هیچ ناظر و منتقد و مدعی، امور را رسما بگیرند و ولایت سپاهی را برقرار کنند؟ قرار است مانند آخرین سال حیات آیت الله خمینی در سال 1367، همه موانع قبل از در گذشت او، بسرعت برطرف شود؟ آیت الله منتظری برکنار شود، زندانیان سیاسی اعدام شوند، قانون اساسی تغییر کند و ولایت مطلقه به آن تزریق شود، پست و مقام ها تقسیم شود و...؟
روحانیت به موجب چه اطلاع و انگیزه ای اینگونه نگران ولایت نظامی ها شده؟ همین تدارکات؛ همین که احمد جنتی در نماز جمعه تهران به رئیس جدید قوه قضائیه می گوید زودتر کروبی و خاتمی و بقیه را بگیرید (نقل به مضمون)، برای پخش شایعات در وسیع ترین سطح در کشور کافی نیست؟ آن هم شایعه ای که باعث شده مردم بین خودشان شیرینی پخش کنند. حتی در بازار تهران!
از پیک نت


Nessun commento:

Posta un commento