giovedì 17 dicembre 2009

برای خنثی سازی تظاهرات کودتاچی ها جمعه در خیابان انقلاب سبز نمی شویم

برای خنثی سازی تظاهرات کودتاچی ها

جمعه درخیابان انقلاب سبز نمی شویم
اطلاعیه هائی با مضمون شرکت در تظاهرات سبز، در روز جمعه، در مقابل دانشگاه تهران روی شبکه فیس بوک منتشر شده است. از آنجا که شایع است از جانب کودتاچی ها برای راه اندازی یک تظاهرات کودتائی در روز جمعه و در پایان نماز برنامه ای در نظر گرفته شده، در تهران اعلام شد جنبش سبز برای روز جمعه تظاهراتی را پیش بینی نکرده و نباید با حضور در برابر دانشگاه و یا خیابان انقلاب این فرصت را برای کودتاچی ها فراهم کرد که با نمایش سیمائی جمعیت، آنرا به سود تظاهرات کودتائی مصادره کنند. مجمع روحانیون و همچنین آقایان کروبی و موسوی جداگانه تقاضای مجوز راهپیمائی برای محکوم کردن پاره شدن عکس آیت الله خمینی کرده اند که هنوز پاسخ رسمی به آن داده نشده است. تظاهرات کودتائی پایان نماز جمعه تهران خود می تواند راهگشای صدور مجوز برای راهپیمائی تقاضا شده از طرف آقایان موسوی و کروبی و مجمع روحانیون باشد. به همین دلیل موج سبز باید منتظر آن مجوز و اعلام زمان و برپائی تظاهرات سبز باقی بماند. در صورت عدم صدور مجوز نیز بار دیگر توطئه آمیز بودن ماجرای پاره شدن عکس آیت الله خمینی و نمایش تظاهرات آشکار خواهد شد زیرا اگر مسئله بر سر محکومیت این ماجراست، طبیعی است که به میلیون ها مردم تهران و یا دیگر شهرها نیز اجازه داده شود تا نه به بهانه و تحت پوشش نماز جمعه، بلکه بطور مشخص در محکومیت این واقعه و بصورت هدایت شده توسط رهبران سبز به خیابان بیآیند. موردی که در 30 سال گذشته دهها بار و به مناسبت های مختلف رایج بوده است.

Nessun commento:

Posta un commento