mercoledì 20 ottobre 2010

فراخوانی جهت بسیج مخالفان همکاری شرکت نوکیا زیمنس با جمهوری اسلامی

فراخوانی جهت بسیج مخالفان همکاری شرکت نوکیا زیمنس با جمهوری اسلامی حتما" لحظه ای وقت بگذارید و امضاء کنید

اینهم لینک / http://www.accessnow.org/page/s/notonokia

شهرزادنیوز:سازمان غیر دولتی اکسس، به به راه انداختن یک کارزار ضد سانسور می خواهد شرکت زیمنس نوکیا را، به خاطر تحویل دستگاه‌های کنترل تلفن‌های همراه به جمهوری اسلامی، تحت فشار بگذارد.

اکسس، که برای آزادی دیجیتالی مبارزه می‌کند، شبکه نوکیا زیمنس را متهم می‌کند که در سرکوب جنبش مقاومت مردم ایران، پس از انتخابات ریاست جمهوری، دست داشته است. پیش از آن نیز، چنین اتهامی از سوی شیرین عبادی و عیسی سحر خیز متوجه شرکت نوکیا زیمنس شده بود.

شرکت نوکیا زیمنس در این رابطه محاکمه‌ای در ایالات متحده آمریکا در پیش دارد.

به گفته آکسس، شرکت نوکیا زیمنس هنوز هم به قراردادهایش با جمهوری اسلامی عمل می‌کند. افزون بر آن همکاران سابق زیمنس نوکیا، در شرکتی که به همین منظور تشکیل شده است، در پروژه همکاری شرکت مزبور با ایران، حضور دارند.

آکسس با به راه انداختن کارزار "نه به نوکیا"، می‌خواهد از فروش و حمایت تکنیک کنترل تلفن و اینترنت به کشورهایی که معروف به نقض حقوق بشر هستند، جلوگیری کرده و نقطه پایانی بر این معاملات بگذارد.

سازمان اکسس، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب مخالفان دولت تشکیل شده و از حمایت شخصیت‌های مشهور نیز برخوردار است.این سازمان برای "ازادی دیجیتالی"، از راه دور زدن سانسور، مبارزه می‌کند و برای رسیدن به این هدف شبه پرتال "پراکسی کلود"را جهت ناشناخته کردن کاربران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

Nessun commento:

Posta un commento