giovedì 27 giugno 2013

نماز جمعه تاریخی هاشمی رفسنجانی در سال 88

بشنوید

پیشنهادهای او 1- همه به قانون احترام بگذاریم و اگر مشکلی در قوانین هست بایست از راهش اصلاح شوند 2- متآسفانه شورای نگهبان درست کار نکرد 3- بایست با گفتگو و مناظره مسائل را حل کنیم بدون دعوا4- بایست زندانیان رو آزاد کنیم 5- بایست به کسانی که ضربه خوردند دلجویی کنیم6- رسانه ها را آزاد بگذاریم   
چهار سال از نماز جمعه این که موجب حذف هاشمی رفسنجای از نماز جمعه شد گذشت. او باحتمال بسیار به نماز جمعه باز می گردد. موسوی و کروبی نیز از حصر بیرون خواهند آمد. زندانیان نیز بتدریج آزاد خواهند شد. آنها که از زندان و حصر بیرون می آیند به حامیان و مشاوران و همراهان دولت روحانی تبدیل خواهند شد. فصل جدیدی می خواهد آغاز شود. همه اینها موکول به آینده است. اما امروز، پس از 4 سال جا دارد یکبار دیگر آن نماز جمعه پس از انتخابات 88 هاشمی شنیده شود، تا معلوم شود بصیرت را احمد جنتی و احمد خاتمی و مصباح یزدی و علم الهدا و برادران تائب و ...... بالاخره رهبر داشتند و یا او که سعی کرد در همان ابتدای کار چشمه را قبل از تبدیل شدن به سیل با یک بیل خاک ببندد؟ پیام انتخابات 92 چه بود؟ تائید بصیرت چه کسی؟

Nessun commento:

Posta un commento