domenica 23 giugno 2013

دوستان تحریمی رضا پهلوی هم گفت ما هدفمان یکی است ، نظام سعی دارد در بینمان اختلاف بیاندازد


روی سخن من با سلطنت طلبان واقعی است نه عده ای که بر خود برچسب زده اند برای تفرقه انداختن !رضا پهلوی در مصاحبه که صدای آمریکا با او تریتب داده است 
چنین میگوید 


یادمان باشد نظام سعی می کند که بین مردم اختلاف بیاندازد. می خواهد اختلافات داخلی خودش را بپوشاند. وی گفت ٫ انتخاب روحانی به عنوان یک عامل نظام ضربه به اپوزیسیون نبوده. اگر یک دریچه ای چه واقعی و چه جعلی رو به مطالبات مردم باز شود٫ بسیار جای خوشحالی است. ولی استفاده از این شرایط بستگی به عملکرد مردم دارد و مردم به طور مداوم باید پیگیر خواسته های اساسی خودشان باشن 


من به شخصه از این تیزبینی و ذکاوت او تشکر میکنم و امیدورام هواداران واقعی او هم بدنبال اتحاد باشند و همانطور که او گفت بدنبال مطالباتمان باشیم

3 commenti:

  1. اگر نظام ادعایی دارد باید شما را نیز بتواند جذب کند ، یعنی با رای ما به روحانی در شما تفرقه ای ایجاد شده ؟ به نظر من سلطنت طلب ها و مابقی احزاب نیز باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند ، ولی گویا در میان ملت ما همیشه رسم بوده که خون عده ای رنگین تر است و همیشه عده ای هستند که به دیگران انگ گناهکاری می زنند و عده ای هم از خرطوم فیل افتاده خود را دانای عالم می پندارند ، خرد جمعی در میان جامعه ما بصورت پوشیده و ناقص نقش ایفا می کند . یادمان باشد ما همه ایرانی هستیم

    RispondiElimina
  2. شما اگه به روحانی رأی دادی که اصلاح طلب هستی یا اینکه جذب اصلاح طلبان شدی روی سخن باشما نیست گرامی با عده ای هست که میخواهند تفرقه بیاندازند

    RispondiElimina
  3. از كوزه همان برون تراود كه دراوست

    RispondiElimina