martedì 25 giugno 2013

من یک مبارز برانداز ج اسلامی هستم -به حضرت عباس اگه دروغ بگم !

  ای مرگ بر خاتمی منظور محمد خاتمی است که واقعا" به هیچ وجه نمیشه دست بسرش کرد هر چقدر بهش توهین میکنیم باز همینطور ایستاده و از مواضعش کوتاه نمیاد، ای مرگ بر این اصلاح طلب ها که عامل اصلی ناکامی ما هستند اینها همکار درجه یک نظامند مخصوصا" امثال تاج زاده وعده بسیاری دیگر که حکومت از قصد برای اینکه مردم و گول بزنه اینها رو تحت    شکنجه قرار داده و زندانی کرده اند. بله من  مبارزم و قصدم هم براندازی حکومت هست استراتژی رو کیف کردی اینجوری هست که حکومت براندازی میشه .ک 


به حضرت عباس اگه دروغ بگم 

Nessun commento:

Posta un commento