martedì 3 novembre 2009

بعضی ها ! فکر می کنند که مردم ایران بازیچه دستشان هستند


یکبار دیگر در 13 آبان به کودتاگران بفهمانیم که در اشتباهند و مسالمت آمیز از قدرت کناره گیری کنند

Nessun commento:

Posta un commento