sabato 23 gennaio 2010

ابطال شناسنامه 2 زندانی که در آستانه اعدام قرار دارند

بنابه گزارش " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در روزهای اخیرحاكمان ايران پس از ابلاغ قطعی حکم اعدام به دو زندانی آنها را به اداره ثبت احوال برده و شناسنامه آنها را باطل نمود اند.
روز دوشنبه 28 دی ماه 2 زندانی از بند 4 زندان گوهردشت به دادگاه برده شدند و حکم قطعی اعدام به آنها ابلاغ شده و در یک اقدامی عجیب و غیر انسانی آنها به اداره ثبت احوال برده و اقدام به ابطال شناسنامه های آنها نمودند و سپس به آنها گفته شده که در طی 10 روز آینده حکم اعدام آنها به اجرا در خواهد آمد.
بنابه گزارشات رسيده يكي ازاين دوزنداني به نام میری كه از سالن 11 نوجوانان بند 4 زندان گوهردشت ميباشد كه هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده این زندانی هنگام ابلاغ حکم و انتقال او برای ابطال شناسنامه حالش به هم می خورد و دچار شرایط بد روحی می شود.
زندانی ديگر آیدین شریعتمدای 28 ساله نيز نزدیک به 1 سال است که در بازداشت بسر می برد كه دررابطه با وي نيز اقدام به باطل نمودن شناسنامه او نموده اند
شیوه جدیدی که قاضی های ولی فقیه برای اولین باراست اقدام به اجرای آن می کنند و قبل از اجرای حکم اعدام اقدام به ابطال شناسنامه محکومین به مرگ مینمایندفقط يك شكنجه بيش ازحد است كه باعث می شود زندانی تحت شرایط شدید فشار روحی قرار گیرد و از طرفی دیگر تمام حقوق او به عنوان یک انسان زنده سلب شود و مشکلات مختلف حقوقی برای زندانی و خانواده اش ایجاد نماید.

Nessun commento:

Posta un commento