martedì 8 novembre 2011

حق مردم ما در کشور ثروتمند ایران این است ؟

واقعا" حق مردم ما این است؟ با وجود اینهمه منابع زیرزمینی ،  آیا از این سه هزار میلیارد تومان که معلوم نخواهد شد کی برده و الان پولش کجاست کمی هم حق این مردم نبود، آیا از هزار میلیارد تومان اختلاس سازمان تآمین اجتماعی که به گفته نمایندگان تحقیق اگر میگذاشتند کارشان را ادامه بدهند خیلی بیشتر از اینها هم بود سهمی برای مردم باقی نیست ؟ آیا از هفت هزار هکتار زمینهای تصاحب شده بوسیله برادارن لاریجانی که بقول احمدی نژاد بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان ارزش دارند سهم اندکی از آن برای مردم که صاحبان اصلی هستند در نظر گرفته شده است ؟ این لیست اختلاس تمامی ندارد ...  آیا در این کشور که گرفتار راهزانان شده است فریاد رسی پیدا میشود

Nessun commento:

Posta un commento