martedì 6 marzo 2012

مهدی خزعلی را دریابیم و از چهارشنبه سوری غافل نشویم

دوستان جان مهدی خزعلی در خطر است او گفته است که اگر رفتار زندانباها تغییر نکند دست به اعتصاب خشک خواهد زد با توجه باینکه او یکبار بعلت ناراحتی قلبی در مدت اعتصاب غذا  بستری شد و هم اکنون در 57 امین روز اعتصاب غذاست این عمل میتواند برای او بسیار خطرناک باشد و هر لحظه امکان ایست قلبی او هست ، او هم اکنون به کمک من تو احتیاج دارد الان بایستی کمپینهای حمایت از او را سامان بدهیم و اخبار او را به همه جا ارسال کنیم  تا حاکمین  در فشار قرار بگیرند تا شاید  خواسته های او را  اجراء کنند - و یااینکه ازش بخواهیم که دست از اعتصاب بکشد    


و اما چهارشنبه سوری روز 23 اسفند یعنی سه شنبه هفته دیگر است ، دوستداران جنبش و یاران سبزی که از رأی دادن خاتمی ناراحت و کامشان تلخ است و بنظرشان خاتمی راه دیگری را در پیش گرفته است بهتر نیست او و یارانش را بگذاریم و به راه خود ادامه بدهیم و اجازه ندهیم اینکار صدمه ای به جنبش بزند و جنبش را از آن خودمان بدانیم نه در انحصار شخص و یا گروهی چه اصلاح طلب چه غیر ! مگر نه این است  که هر کسی در هر جا از حق دفاع کند عضو جنبش سبز هست دیگر چه نیازی به افراد داریم 

Nessun commento:

Posta un commento