mercoledì 29 febbraio 2012

اسکناس نویسی برای روز 11 اسفند و 12 اسفند


دوستان چقدر حاضرید برای جنبش سبز مایه بگذارید ؟، من دیروز این 8000 تومان رو شعار نویسی کردم  البنه تو ترینها رو انتخاب کردم و تو مسیر انداختم  شاید بنظر کم بیاد اما اگر هر کدام از ما همین فردا اینکاررو بکنیم مطمئنا" عده ای زیاد رو اطلاع رسانی کرده ایم و به آنها  امیدی داده ایم که تنها نیستند ،فردا 11 اسفند تولد میرحسین هست در خانه نمانیم از ساعت 4 به بعد بسمت مراکز خرید یا پارکهای اطراف محل سکونت ، روز 12 اسفند هم که روز تحریم بزرگ هست علاوه بر رأی ندادن خانه نشینی هم خیلی مهم هست ... ما همه با هم هستیم و بیشمار و بالاخره هم پیروز خواهیم شد

  

Nessun commento:

Posta un commento