sabato 18 febbraio 2012

از این 86 نفر فقیه در مجلس خبرگان یک نفر مانند نوری زاد پیدا میشود

اعضای محترم مجلس خبرگان در بین شما برادران  آیا یک نفر پیدا خواهد شد که قانون را به رهبر ج اسلامی متذکر شود  ؟واقعا"منتظریم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟  آیا تأکید بر اجرای همین قانون اساسی  جرم محسوب میشود 

Nessun commento:

Posta un commento