martedì 28 febbraio 2012

روز 11 اسفند تولد میرحسین هست در خانه نمانید

دوستان عزیز و همراهان جنبش سبز اینبار فراخوان شورای هماهنگی ویژگی مهمی  دارد دیگر قرار نیست در محل مخصوصی تجمع کنیم و خطر دستگیری و جنگ و گریز با مزدوران رژیم داشته باشیم ،   پنج شنبه 11 ا سفند روز تولد میرحسین هم هست همه با هم میتوانیم به  گردشی برویم تا  پارک نزدیک محل سکونت و یا به طرف مرکز خرید محله مان در این اکشن جنبش سبزکه از ساعت 4 قرار هست که اجرا شود همه میتوانند شرکت کنند تمامی اعضای خانواده بدون هیچ واهمه ای ،  روز جمعه هم که روز انتصابات هست  که در خانه بمانیم و شریک نمایش مسخره رژیم نشویم . ما بیشماریم و عاقبت پیروز خواهیم شد  

Nessun commento:

Posta un commento