mercoledì 8 febbraio 2012

بیست و پنج بهمن همه خیابانها و همه محلات ، در خانه نمانیم

اینکه عده ای از دوستان قرار گذاشته اند که به مکانهایی خاصی بروند برای راهپیمایی فرصت خوبی را ایجاد خواهد کرد که همه شهروندان که میخواهند در یک راهپیمایی مسالمت آمیز شرکت کنند بدون ترس و واهمه ای در خیابانهای اصلی نزدیک محل سکونت خودشان به راهپیمایی بپردازند وقتی جمعیت پراکنده باشد سرکوب خیلی مشکل خواهد شد 
پس روز 25 بهمن بدون هیچ نشان سبزی با همه اعضای خانواده به بیرون بیائیم برای یک را هپیمایی ساده یا رفتن به مراکز خرید در سراسر شهر یا خیابانهای اصلی موفقیت این عمل به آن است که همه با هم باشیم و آنوقت که همه باهم هستیم هیچ نیرویی جلودارمان نخواهد بود . به هر کسی که میتوانید خبر رسانی کنید اسکناس نویس را فراموش نکنید درسایتی خواندم که جوانان لبنان برای جلب توجه مردم به محیط زیست فتوکپی پولهای اسکناس را با نوشته ای بر روی زمین میاندازند  روش بسیار جالبی است برای رساندن پیامی  به گوش مردم  .ما بیشماریم فقط بیکار ننشینیم هر کس یک قدم کوچک بردارد   Nessun commento:

Posta un commento