lunedì 27 febbraio 2012

خبر فراخوان شورای هماهنگی در سایت آفتاب نیوز -و تأثیر پذیری آن از بالاترین

هر چند که این خبر به ظاهر  جهت مسخره کردن در این سایت آورده شده اما بهر حال فراخوان شورای هماهنگی هم درآن آمده است لینک دادن مستقیم از این سایت ممکن نیست وبهمین جهت آنرا اینجا آوردم  
به نظر می رسد بعد از دستورالعمل های سایت بالاترین در مورد نشان دادن اعتراض خود در ۲۵ بهمن از طریق راهپیمایی سکوت در پیاده روها، خاموش کردن وسایل برقی در ساعت ۹ شب و دنده عقب رفتن در خیابان ها شواری هماهنگی راه سبز امید نیز با یازده بدر خود در اسفند ماه دنباله رو سایت بالاترین است.
آفتاب: شورای هماهنگی راه سبز امید در حال پیاده کردن سناریوی سایت بالاترین است.

شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته است در روز پنجشنبه ۱۱اسفند، بیرون از خانه با حضور گسترده و پر شور در اماکن عمومی (مراکز خرید ، میادین ، پارک ها و…) به‌ویژه در فاصله ۴تا ۶بعد از ظهر، برای آگاهی دادن به دوستان در مورد انتخابات نمایشی و در روز ۱۲اسفند به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز، یک روز را همراه خانواده در حبس خانگی بمانند و این بار اعتراض خود را اینگونه به نمایش بگذارند.

شورای هماهنگی افزوده است: «خلاقیت و پیگیری و حضور فعال کوشندگان آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب سبز در روزهای مانده تا ۱۲اسفند، افزون بر آگاهی بخشی در مورد انتخابات دروغین آتی، و تبیین مواضع حق‌طلبانه و مشروع جنبش سبز، موجب گسترش و تداوم و تعمیق این جنبش اعتراضی و مدنی خواهد شد.ابتکار و همفکری یاران جنبش سبز در شبکه‌های اجتماعی حقیقی و مجازی، همراه با امید، پایداری، شجاعت مدنی و پیگیری مستدام مطالبات قانونی و خواست‌های انسانی ، مددرسان تغییر سازنده در اوضاع نابسامان فعلی و خروج کشور از وضع بحرانی کنونی خواهد بود.»

به گزارش جام نیوز،به نظر می رسد بعد از دستورالعمل های سایت بالاترین در مورد نشان دادن اعتراض خود در ۲۵ بهمن از طریق راهپیمایی سکوت در پیاده روها، خاموش کردن وسایل برقی در ساعت ۹ شب و دنده عقب رفتن در خیابان ها شواری هماهنگی راه سبز امید نیز با یازده بدر خود در اسفند ماه دنباله رو سایت بالاترین است.

Nessun commento:

Posta un commento